Kontakt

Har du spørgsmål eller kunne du/I tænke jer at booke os til et arrangement o.l. så kontakt os her på siden.


 
 
 
 


VEDTÆGTER OG REGLER FOR JERSLEV BYORKESTER


§1.

Jerslev Byorkester er en orkesterklub under Jerslev Borgerforening med tilhørssted på kulturhuset ”Borgen” Borgergade 28 st., Jerslev. Opstart september 2014. Første koncerter 13/3 og 29/3 2015.


§2.

Formålet med Jerslev Byorkester er at udøve musik på højest mulig plan, med et socialt sigte for samvær mellem mennesker. Orkesteret har en forårskoncert og en julekoncert. Man vil derudover prøve at serviserer Jerslev området m.m.


§3.

Klubbens instrumenter, forstærker og udstyr ejes af Jerslev Byorkester/Borgerforening.

Der er ingen lønudgifter, da alle arbejder gratis. Regler for deltagelse i klubben bestemmes af lederen i samråd med orkesterrådet.


§4.

I tilfælde af klubbens ophør vil alle midler med mere tilfalde borgerforeningen. Der kan aldrig komme på tale at udbetale penge til anden side.


§5

Regler om forsømmelse, fravær og sygdom , vil blive bedømt af leder og orkesterråd.


§6.

Der udpeges et orkesterråd en gang om året, typisk i oktober mdr.

Der udpeges mindst 3 stk. der i samarbejde med lederen driver Jerslev Byorkester..

Hvert år på generalforsamlingen, fremlægger lederen et regnskab, revideret af orkesterrådet.


§7.

Diregenten/leder er født formand og administrator (med hæveret.) for orkestret..


§8.

Arrangementer som Jerslev Byorkester deltager i, skal først godkendes af lederen, orkesterrådet og medlemmerne i klubben.


Igangsætter og tidligere dirigent og leder. Mogens Jensen


I 2020 ny orkesterleder Mikael Sørensen fra Jerslev.

Jerslev Byorkester

Borgergade 28

9740 Jerslev J


Kontaktperson

Mogens Jensen

+45 98 83 15 72

info@jerslevbyorkester.dk

Copyright © Susanne Pedersen & Co

Om Byorkesteret

Jerslev Byorkester genopstod i 2014 efter ca. 90 års pause.Mogens Jensen havde lige læst Ruth Kristensens bog "Jerslev gennem 100 år" hvor det første byorkester fra 1925 var beskrevet. På et spørgsmål om hvad Borgen kunne bruge sit nye værksted til, svarede han uden at tænke sig om at der kunne Jerslev Byorkester øve. Mogens blev indkaldt til et møde og måtte nu stå til regnskab for sine udtalelser. Han regnede med der nok kom 4 interesserede men der kom 12 stk. Alle med det samme instrument og så begyndte opbygningen af et orkester.Jerslev Byorkester er et ungt orkester med en gennemsnitsalder på ca. 40 år. Alle noder og arrangementer bliver skrevet af Mogens Jensen.